arrow
arrow

Premie Particulier

Premie Wa verzekering voor particulier en hobby agrarisch gebruik € 98,93 per jaar.
Inclusief 21% assurantiebelasting.
Exclusief € 10,00 poliskosten.

Premie Agrarisch

Premie Wa verzekering voor Agrarische bedrijven.
€ 116,16 per jaar. Inclusief 21% assurantiebelasting.
Exclusief poliskosten.

Premie Tractorpulling

Premie Wa verzekering voor Tractorpulling
€ 211,94 per jaar.
Inclusief 21% assurantiebelasting.
Ook voor dagelijks gebruik.

Wettelijke Aansprakelijkheid.
De dekking Wettelijke Aansprakelijk (Wa) is de minimale dekking en is verplicht gesteld door de wetgeving.
Deze verzekering geeft dekking voor schade die u met uw tractor of landbouwmaterieel bij anderen (zgn. derden) veroorzaakt.
De schade aan uw eigen voertuig is hierbij niet verzekerd. Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

De tractor- en werktuigverzekering kent echter een extra dekking. Schade aan uw eigen zaken, gebouwen of voertuigen,
ontstaan door een aanrijding, is gratis meeverzekerd.
Hiervoor geldt echter wel een eigen risico van € 500,-- per gebeurtenis en een maximale uitkering van € 125.000,- per jaar.


Brand & Ontploffing.
Het is ook mogelijk de tractor, landbouwmaterieel of werkmaterieel zelf te verzekeren.

Eén van deze mogelijkheden is de Brandverzekering. Uw voertuig is dan verzekerd voor schade ontstaan door brand,
ontploffing, blikseminslag, zelfontbranding en kortsluiting.

De premie voor deze dekking wordt bepaald aan de hand van de door u opgegeven dagwaarde.
Voor deze dekking geldt een eigen risico van € 500,- per gebeurtenis.

     Tractorverzekeringen.nl 
     Midden Engweg 21, 3882 TS  Putten
     0341 - 353854 tijdens kantooruren
     info@vdbs.nl
   
     VDBS Assurantiën,  Postbus 165, 3880 AD Putten 
     0341 - 353854  tijdens kantooruren
     06 - 29209656  noodgevallen
     info@vdbs.nl