arrow
arrow

Premie Particulier

Premie Wa verzekering voor particulier en hobby agrarisch gebruik € 98,93 per jaar.
Inclusief 21% assurantiebelasting.
Exclusief € 10,00 poliskosten.

Premie Agrarisch

Premie Wa verzekering voor Agrarische bedrijven.
€ 116,16 per jaar. Inclusief 21% assurantiebelasting.
Exclusief poliskosten.

Premie Tractorpulling

Premie Wa verzekering voor Tractorpulling
€ 211,94 per jaar.
Inclusief 21% assurantiebelasting.
Ook voor dagelijks gebruik.

Clausule voor tractorpulling per 01-01-2021.
In de nieuwe polis worden de verzekerde klassen genoemd. Alleen deze klassen zijn verzekerd.
Het is ook mogelijk om wedstrijden in Duitsland mee te verzekeren.
Dit is echter wel tegen een extra premie en een hoger eigen risico. Voor wedstrijden in België is dit helaas niet mogelijk.

De clausule is:

Deelname aan tractorpulling wedstrijden is uitsluitend meeverzekerd indien de tractor technisch voldoet aan het meest recente reglement van:
- de standaard-, sport- of supersportklasse van de Nederlandse Truck en Tractorpulling Organisatie (NTTO) of,
- de landbouw-, agrisport-, hyprosport- of megasportklasse van Stichting de Hypropullers of,
- de standaard-, hobbysport-, sport- of superstandaardklasse van de Stichting Trekkerslèp Stöppelhaene (STS) of,
- de standaard-, hobbysport-, sport- of prostockklasse van de Trekkertrek Stichting Twente Achterhoek (TSTA) of,
- de sportklasse van de Internationale Tractor Pulling Vereniging (ITPV) of,
- de hobbysport-, sport of powerstock klasse van de Powerpullers Zuid.

Niet genoemde klassen of organisaties zijn niet verzekerd.


Van de verzekering is uitgesloten:

- tractoren met motoren voorzien van een mechanische compressor, alsmede zuigermotoren en turbines afkomstig
  uit bijvoorbeeld vliegtuigen.
- een eventuele cascodekking tijdens de voorbereiding op en gedurende tractorpullingwedstrijden.
- schade toegebracht aan de bestuurder van het verzekerd object.
- schade terwijl de bestuurder onder zodanige invloed van alcohol of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde,
  dat deze geacht moet worden niet in staat te zijn geweest het verzekerd object naar behoren te besturen
  en/of te bedienen.

De deelnemer moet ten minste 16 jaar oud zijn én in het bezit van een geldig trekkerrijbewijs of een geldig "rijbewijs B".

Tijdens de wedstrijd is de tractor echter alleen WA verzekerd.
Buiten de wedstrijd kan de tractor worden verzekerd voor alle andere dekkingen zoals Brand, Brand/Diefstal en Casco.

Omschrijving       Eigen risico
Jaarpremie Wa-dekking   € 211,75 incl. assurantiebelasting
Wa dekking dagelijks gebruik   Geen
Wa dekking tijdens wedstrijd en of op het wedstrijdterrein   € 500,--
Schade aan eigen zaken en gebouwen   € 500,-- per gebeurtenis maximale uitkering
    € 125.000,-- per verzekeringsjaar.
Brand/Diefstal   € 500,--
Brand & Diefstal tijdens de wedstrijd   Geen dekking
Casco & Eigen Gebrek    € 500,--
Casco & Eigen Gebrek tijdens de wedstrijd   Geen dekking

 

 

 

 

 

     Tractorverzekeringen.nl 
     Midden Engweg 21, 3882 TS  Putten
     0341 - 353854 tijdens kantooruren
     info@vdbs.nl
   
     VDBS Assurantiën,  Postbus 165, 3880 AD Putten 
     0341 - 353854  tijdens kantooruren
     06 - 29209656  noodgevallen
     info@vdbs.nl