arrow
arrow

Premie Particulier

Premie Wa verzekering voor particulier en hobby agrarisch gebruik € 98,93 per jaar.
Inclusief 21% assurantiebelasting.
Exclusief € 10,00 poliskosten.

Premie Agrarisch

Premie Wa verzekering voor Agrarische bedrijven.
€ 116,16 per jaar. Inclusief 21% assurantiebelasting.
Exclusief poliskosten.

Premie Tractorpulling

Premie Wa verzekering voor Tractorpulling
€ 211,94 per jaar.
Inclusief 21% assurantiebelasting.
Ook voor dagelijks gebruik.

 

De landbouwwerktuigverzekering is bestemd voor de werktuigen en machines die in gebruik zijn bij agrarische en aanverwante bedrijven.
De werkmaterieelverzekering is bijvoorbeeld voor bedrijven die werkzaam zijn in de bosbouw, grondwerk en loonbedrijven.

Voorbeelden van de te verzekerende voertuigen en machines zijn wielladers, bieten- en aardappelrooimachines, verrijkers, gierwagens en dergelijke.

Voor de dekkingen Brand en Brand/Diefstal wordt de dagwaarde als uitgangspunt genomen. Dit geldt zowel voor de premieberekening als de schade-afwikkeling. 
Voor de dekkingen Casco en Casco/Eigen Gebrek wordt de huidige cataloguswaarde als uitgangspunt genomen. 

Op welke wijze u het voertuig kunt verzekeren verwijzen wij u naar de informatie over de verzekeringsmogelijkheden.

 

Overzicht dekking   Eigen risico's
Wa   Geen
Schade aan eigen zaken en gebouwen   € 500,-- per gebeurtenis, maximale uitkering
    van € 125.000,-- per verzekeringsjaar
Brand & Brand/Diefstal   € 500,--
Casco & Casco/Eigen Gebrek   € 500,--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tractorverzekeringen.nl 
     Midden Engweg 21, 3882 TS  Putten
     0341 - 353854 tijdens kantooruren
     info@vdbs.nl
   
     VDBS Assurantiën,  Postbus 165, 3880 AD Putten 
     0341 - 353854  tijdens kantooruren
     06 - 29209656  noodgevallen
     info@vdbs.nl