arrow
arrow

Premie Particulier

Premie Wa verzekering voor particulier en hobby agrarisch gebruik € 98,93 per jaar.
Inclusief 21% assurantiebelasting.
Exclusief € 10,00 poliskosten.

Premie Agrarisch

Premie Wa verzekering voor Agrarische bedrijven.
€ 116,16 per jaar. Inclusief 21% assurantiebelasting.
Exclusief poliskosten.

Premie Tractorpulling

Premie Wa verzekering voor Tractorpulling
€ 211,94 per jaar.
Inclusief 21% assurantiebelasting.
Ook voor dagelijks gebruik.

Voor de tractorverzekering hebben wij drie categorieën.
1. Particulier en hobby agrarisch gebruik. 
2. Agrarische bedrijven. Hieronder is ook begrepen tuinbouw en wijngaarden.
3. Overig gebruik. Dit is bijvoorbeeld voor bosbouw, grondwerk en ZZP'ers

Voor loonwerkbedrijven hebben wij ook zeer voordelige premies. Deze zijn echter op aanvraag.
V
oor de dekkingen Brand en Brand/Diefstal wordt de dagwaarde als uitgangspunt genomen.

Dit geldt zowel voor de premieberekening als de schade-afwikkeling.
Voor de dekkingen Casco en Casco/Eigen Gebrek wordt de huidige cataloguswaarde als uitgangspunt genomen.

Op welke wijze u het voertuig kunt verzekeren verwijzen wij u naar het overzicht van de Dekkingen.

Overzicht dekkingen                    Eigen risico's
Wa   Geen
Schade aan eigen zaken en gebouwen   € 500,-- per gebeurtenis, maximale uitkering
    van € 125.000,-- per verzekeringsjaar.
Brand/Ontploffing/Diefstal   € 500,--
Casco & Casco/Eigen Gebrek   € 500,--

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tractorverzekeringen.nl 
     Midden Engweg 21, 3882 TS  Putten
     0341 - 353854 tijdens kantooruren
     info@vdbs.nl
   
     VDBS Assurantiën,  Postbus 165, 3880 AD Putten 
     0341 - 353854  tijdens kantooruren
     06 - 29209656  noodgevallen
     info@vdbs.nl